e-Learning

ODZ Cieszyn

STUDIA PODYPLOMOWE

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Katedra Inżynierii Produkcji


   Technika    |   Informatyka   |   Bezpieczeństwo   |   Inżynieria Produkcji    

Aktualności
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Informatyka i technologie informacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkoła syst. informatycznych, zarz. i inż. produkcji
Regulamin studiów podyplomowych na ATH
Zasady wystawiania faktur za studia podyplomowe

Numer konta:
Studia Podyplomowe:
21 12404142 11110010 54573476

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Moduły tematyczne:

 • Podstawy obsługi komputerów

 • Urządzenia techniki komputerowej

 • Oprogramowanie biurowe

 • Usługi w sieciach informatycznych

 • Arkusze kalkulacyjne

 • Bazy danych

 • Publikowanie informacji w sieci (CMS Wordpress)

 • Sieci komputerowe

 • Metodyka nauczania technologii informacyjnej (z elementami programowania)

 • Programowanie obiektowe (z elementami kodowania)

 • Grafika rastrowa

 • Grafika wektorowa

 • Komputerowe wspomaganie projektowania

 • Szkolne praktyki metodyczne

 • Warsztaty dyplomowe

Program studiów podyplomowych realizowanych na ATH

wykres Informatyka

Efekty kształcenia

Wysokość opłaty semestralnej: 1 250 zł

Czesne należy wpłacać na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna

ul. Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

Nowy numer konta: 21 12404142 11110010 54573476

Tytułem: Podyplomowe Informatyka + imię nazwisko semestr

 

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w Siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie przy ul. Świeżego 8 oraz w laboratoriach komputerowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2. Część zajęć wykładowych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: https://e-uczelnia.ath.bielsko.pl/. Studia trwają 3 semestry (350 godz.). Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Cel studiów:
-   przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć komputerowych w szkole podstawowej,
- przygotowanie słuchaczy do zdawania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych: ECDL w zakresie bazowym oraz zaawansowanym z wybranych produktów ECDL.


Dane kontaktowe (rekrutacja):

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie

ul. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn

tel. (033) 85 82 602 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 - 16:30)

strona: www.odz.edu.pl   |   e-mail: info@odz.edu.pl

oraz

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Katedra Inżynierii Produkcji

ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała (budynek A, pokój A12)

strona: http://www.kip.ath.bielsko.pl/podyplomowe/  |   adres do kontaktu: skukla@ath.bielsko.pl

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

Sekretarz studiów: dr inż. Sławomir Kukla

 


Informacje dla słuchaczy 5 edycji studiów:

Plan zajęć:

ico   Plan zajęć na I semestr

ico   Plan zajęć na II semestr

ico   Plan zajęć na III semestr

 

Pliki do pobrania:

ico   Praca kontrolna.doc

ico   Praca dyplomowa.doc