e-Learning

ODZ Cieszyn

STUDIA PODYPLOMOWE

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Katedra Inżynierii Produkcji


   Technika    |   Informatyka    |   Bezpieczeństwo   |   Inżynieria Produkcji    

Aktualności
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Informatyka i technologie informacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkoła syst. informatycznych, zarz. i inż. produkcji
Regulamin studiów podyplomowych na ATH
Zasady wystawiania faktur za studia podyplomowe

Numer konta:
Studia Podyplomowe:
21 12404142 11110010 54573476

SZKOŁA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

 

Studia nie zostały jeszcze uruchomione!

Moduły tematyczne:


Dane kontaktowe (rekrutacja):

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Katedra Inżynierii Produkcji

ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała (budynek A, pokój A12)

tel. (033) 8279 253

strona: http://www.kip.ath.bielsko.pl/podyplomowe/  |   e-mail: kip@ath.bielsko.pl

Kierownik studiów: dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH

 


Informacje dla słuchaczy I edycji studiów:

Plan zajęć: