e-Learning

ODZ Cieszyn

STUDIA PODYPLOMOWE

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Katedra Inżynierii Produkcji


   Technika    |   Informatyka    |   Bezpieczeństwo   |   Inżynieria Produkcji    

Aktualności
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Informatyka i technologie informacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkoła syst. informatycznych, zarz. i inż. produkcji
Regulamin studiów podyplomowych na ATH
Zasady wystawiania faktur za studia podyplomowe

Numer konta:
Studia Podyplomowe:
21 12404142 11110010 54573476

TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM. ZAJĘCIA PRAKTYCZNO-TECHNICZNE

Moduły tematyczne:

 • Podstawy mechaniki

 • Projektowanie i dokumentacja techniczna

 • Żywienie człowieka

 • Edukacja ekologiczna

 • Ergonomia, bezpieczeństwo i ich organizacja

 • Informatyka i technologie informacyjne

 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki

 • Wychowanie komunikacyjne

 • Edukacja europejska

 • Dydaktyka przedmiotu technika

 • Metodyka przedmiotu technika

 • Technologie obróbki materiałów

 • Szkolne praktyki metodyczne

 • Warsztaty dyplomowe

Program studiów podyplomowych

Efekty kształcenia

Wysokość opłaty semestralnej: 1 200 zł

Czesne należy wpłacać na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna

ul. Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

Nowy numer konta: 21 12404142 11110010 54573476

Tytułem: Podyplomowe Technika + imię nazwisko semestr

 

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w Siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie przy ul. Świeżego 8 oraz w pomieszczeniach Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2. Część zajęć wykładowych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: https://e-uczelnia.ath.bielsko.pl/. Studia trwają 3 semestry (350 godz.). Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.


Dane kontaktowe (rekrutacja):

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie

ul. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn

tel. (033) 85 82 602 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00)

strona: www.odz.edu.pl   |   e-mail: info@odz.edu.pl

oraz

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Katedra Inżynierii Produkcji

ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała (budynek A, pokój A12)

strona: http://www.kip.ath.bielsko.pl/podyplomowe/ adres do kontaktu: skukla@ath.bielsko.pl

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

Sekretarz studiów: dr inż. Sławomir Kukla

 


Pliki do pobrania:

ico   Praca kontrolna.doc

ico   Praca dyplomowa.doc

 

Informacje dla słuchaczy 9 edycji studiów:

Plan zajęć:

ico   Plan zajęć na 1 semestr

ico   Plan zajęć na 2 semestr

ico   Plan zajęć na 3 semestr